Pravno svetovanje

Velikokrat se ob sami prodaji oziroma nakupu/oddaji/najemu ugotovijo tudi druge življenjske situacije za katere je potrebno najti prehodno pravno rešitev. Sodelujemo z uglednimi in priznanimi odvetniki, ki odgovorijo na vsa Vaša pravna vprašanja povezana z nepremičninami.  

Svetujemo in za Vas uredimo:

  • sestava vseh vrst pravnih poslov (prodajna, darilna, služnostna pogodba, itd.),
  • urejanje celotne zemljiškoknjižne problematike in priprava različnih vrst ZK-listin (izbrisna dovoljenja, služnost poti, preužitek, ZK-dovolilo, itd.),
  • pravna ureditev dostopa do infrastrukturnih vodov (vodovod, elektro,.. itd),
  • pregled in/ali pridobitev gradbenega, uporabnega dovoljenja,
  • svetovanje in zastopanje v zapuščinskih postopkih,  
  • pregled listin/dokumentacije povezane z nepremičnino, 
  • vpis v Zemljiško knjigo,
  • ureditev etažne lastnine/priprava etažnega sporazuma,
  • pridobitev potrdil iz uradnih evidenc,
  • pravno svetovanje.

V kolikor imate pravno vprašanje nas kontaktirajte.