Prodaja

Ponujamo Vam celovito storitev prodaje nepremičnine, ki poteka v štirih fazah. 

V prvi fazi naredimo ogled nepremičnine, kjer si pogledamo dejansko stanje nepremičnine v naravi, nato pa se lotimo pregleda pravnega stanja nepremičnine. Podrobno si pogledamo vse dostopne podatke v zvezi z nepremičnino (Zemljiškoknjižni izpisek in GURS-ove podatke), gradbeno dokumentacijo, preverimo dostop do nepremičnine ter vse ostalo, potrebno za prodajo nepremičnine. Vstopimo v vlogo svetovalca in pomagamo pri pripravi nepremičnine za prodajo, ponujamo tudi pravno podporo s strani odvetniške družbe s katero sodelujemo (urejanje služnostne pogodbe, pridobitev dokumentacije iz arhiva, pridobitev uporabnega dovoljenja itn.). 

V drugi fazi nepremičnino pripravljamo za trg oz. prodajo, naredimo analizo trga, določimo tržno vrednost nepremičnine, pripravimo oglas in začnemo s oglaševanjem nepremičnine. Oglašujemo na različnih portalih v Sloveniji in tujini.  

V tretji fazi se začne prvi stik s potencialnimi kupci. Izvajamo sprotno in ažurno telefonsko, pisno ter elektronsko komunikacijo z strankami, organiziramo sestanke in oglede nepremičnine. Prvi sestanek je vedno v naših poslovnih prostorih, kjer najprej spoznamo kupca, se pogovorimo o nakupu nepremičnine ter ga seznanimo s pravnim stanjem nepremičnine, nato gremo na ogled nepremičnine, kjer kupca seznanimo s dejanskim stanjem. Dobimo najboljšega kupca in najboljšo ceno na trgu. 

V četrti fazi se začne pravni postopek prodaje, sestavimo prodajno pogodbo, sledi podpis prodajne pogodbe, zastopamo vas v davčnem postopku odmere davka na promet nepremičnin in poskrbimo za poplačilo celotne kupnine. Poskrbimo za celotno varnost in pravilen vrstni red dogodkov pri prodaji nepremičnine.