Oddaja

Postopek oddaje poteka na način, da najprej naredimo ogled predmetne nepremičnine in preverimo pravno stanje nepremičnine. Ocenimo tržno vrednost najema, nepremičnino pripravimo na oglaševanje. Oglaševanje poteka na različnih portalih. Preden stranko pripeljemo na ogled nepremičnine, jo najprej povabimo v naše poslovne prostore, kjer stranko spoznamo, se pogovorimo in jo seznanimo s pravnim stanjem nepremičnine. Ob tem predstavimo tudi druge dokumente in tlorise v zvezi z nepremičnino. Stranko pripeljemo na ogled nepremičnine, kjer predstavimo tudi dejansko stanje. Dobimo najboljšega najemnika in najboljšo ceno. Sestavimo najemno pogodbo in primopredajni zapisnik.