Najem

Svetujemo pri izbiri primerne nepremičnine za najem. Pravno preverimo nepremičnino in se dogovorimo za najboljšo tržno najemno ceno. Sestavimo najemno pogodbo in primopredajni zapisnik.